Träff med politikerna

Den 6 maj träffade föreningarna politikerna i Landskrona Stad på Plantan. Läs mer på Landskronadirekten. Här kommer ett sammandrag av vad som diskuterades under mötet: Till: Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation (LISA) Deltagande politiska partier i Landskrona Fritidsnämnden Fritids- och kulturförvaltningen Utvärdering av enkäter i samband med politikerdialog i Landskrona den 6 …

Läs mer →