Malmö är Sveriges föreningsvänligaste kommun

Sveriges Föreningar har utsett Malmö stad till Sveriges förenings-vänligaste kommun år 2014.

– Malmö har utmärkt sig genom ett fantastiskt arbete och stöd till ideella föreningar samtidigt som kommunen målmedvetet arbetat för att föreningar ska få verka utifrån sina egna förutsättningar, säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

Den nationella organisationen Sveriges Föreningar utser Årets föreningsvänligaste kommun. Priset inrättades år 2010 och tilldelas kommuner utifrån ledorden självständighet, respekt, delaktighet i strategier och goda villkor att verka. För år 2014 hade 43 kommuner nominerats till priset och Malmö stad utsågs till 2014 års föreningsvänligaste kommun. Priset kommer att delas ut under våren i Malmö.

– Det är oerhört glädjande att Malmö uppmärksammas för sitt omfattande arbete med att stödja föreningslivet. Det är en levande och viktig del av vårt demokratiska samhälle, och föreningarna gör ett fullständigt ovärderligt arbete, inte minst för barn och ungdomar. Det är naturligtvis kul att arbetet uppmärksammas, men det viktigaste är ändå det som dagligen sker ute i alla våra föreningar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Motivering till Sveriges föreningsvänligaste kommun – 2014
Vinnande kommun har utmärkt sig på alla plan och är en föregångare med stödet till föreningsverksamheten. I Malmö finns en långvarig god kommunikation med tjänstemän och politiker. Malmö ser föreningslivet som ett viktigt verktyg för demokratin och skapandet av ett jämlikt, jämställt och rättvist samhälle.

Malmö har framför allt utmärkt sig med att underlätta för föreningslivet att bedriva sin verksamhet och att utvecklas för att därmed kunna bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

Samarbetet mellan föreningar och kommunen vilar på en stabil grund. Under år 2014 har ett intressant utvecklingsarbete påbörjats tillsammans med föreningslivet och civilsamhället i stort med strävan till ett socialt hållbart Malmö.

Mer information:
Gunnar Nilsson, 0733-54 78 78 eller gunnarnilsson_w@hotmail.com

Vi sänder ett tack till alla som nominerat. Det finns många lokala entusiaster och vinnare i Sverige!


Kommentarsfunktionen är inaktiverad.