Om ledarskap

Ledarskap i Föreningslivet

Att vara ledare är ett spännande och intressant uppdrag, där en alltid ställs inför olika utmaningar och beslut. Ledarskap kan dock se väldigt olika ut, beroende på vilken sektor en befinner sig i. Att leda inom ett företag, en myndighet eller en organisation, kan te sig väldigt annorlunda, beroende på vilken roll den enheten har i samhället.
Ledarskap inom föreningslivet är ofta styrt genom ideella krafter, vilket skapar både fördelar och nackdelar i uppdragen. Föreningslivet i Sverige är väldigt stort och det finns ett enormt intresse för engagemang i många olika samhällsorienterade sektorer.
En stor utmaning som ledare inom föreningslivet är att hela tiden upprätthålla ett engagemang inom verksamheten. Det gäller att bygga upp och bibehålla en stabil styrelse, hitta nya medlemmar och samtidigt behålla de gamla, samt marknadsföra föreningen i samhället. För att dessa tre mål skall uppnås, krävs att föreningen har ett tydligt syfte med sin verksamhet.
Som ledare krävs det även en stor öppenhet och ett tålamod, med full fokusering på att ta vara på all typ av engagemang som erbjuds. Min personliga åsikt är att en förening kräver två parallella delmål. Det första delmålet är att bygga en verksamhet och utveckla denna tillsammans med de beslutsfattande organ som har ansvar inom föreningen. Detta kan ses som ett slags gemensamt ledarskap. Det andra delmålet är att utveckla egna, personliga mål, inom föreningen. Jag tror att det krävs en stark drivkraft, som ledare för en förening, där dessa delmål skapar rätt förutsättningar för att bibehålla denna drivkraft.
Kärnan i föreningen är styrelsen och medlemmarna. För att fastställa en trygg och säker utveckling i föreningen är det bra att alla individer i föreningen känner ett personligt engagemang. Det gäller att försöka ta vara på detta engagemang och använda sig av rätt verktyg för att behålla det personliga perspektivet, men samtidigt även se på föreningens verksamhet ur ett bredare perspektiv. Balansen mellan dessa är svår och det är inte alltid som alla medlemmar uppskattar den riktning och utveckling som sker inom föreningen. Utvärdering och återkoppling är två viktiga verktyg som kan betyda extremt mycket för föreningens verksamhet. Möten, event, träffar etc. inom föreningen kan alla utvärderas, för att ständigt arbeta för att förbättra verksamheten. Det är även en bra sammanfattning på verksamhetsåret och ledarnas insatser.
Malmö 2015-05-13
Noel Munigala
Verksam i MIPs styrelse och engagerad i flera andra ideella föreningar i Malmö.


Kommentarsfunktionen är inaktiverad.