Ekonomisk hjälp från LISA

Sök hjälp hos LISA!
Kanske har du någon i din förening som gärna skulle vilja vara med och paddla, simma, att göra en toeloop eller att följa med på det där speciella lägret men som inte har råd?
Barn och unga har ju olika förutsättningar när det gäller att idrotta, inte minst av ekonomiska skäl. Faktum är att fler än 200 000 barn i Sverige lever i vad Rädda Barnen kallar ”ekonomisk utsatthet”. (1)

Vad detta innebär för barnens möjligheter att idrotta är lätt att förstå och från LISAs sida vill vi, efter bästa förmåga, hjälpa så många som möjligt allt med syftet att stå upp för mottot ”Idrott för alla.”
LISA bedriver en rad aktiviteter som tillsammans ger ett litet överskott och detta överskott har styrelsen nu fattat beslut om att fördela bland dem som behöver det bäst. Som föreningsledare i en förening ansluten till LISA har du nu möjlighet att söka bidrag som kan hjälpa någon av dina medlemmar att kunna vara med på villkor som liknar de mer lyckligt lottades.
• Det är du som föreningsledare som ansöker, den enskilde medlemmen kan inte ansöka.
• Skriv ett mail till LISA och förklara vad och vem du behöver pengar till. De bidrag som LISA kan lämna är alltid riktade vilket innebär att du inte kan söka för klubb- eller laggemensamma aktiviteter.
• Var ute i god tid. LISAs sammanträder normalt en gång per månad och de beslut som fattas tas kollektivt i styrelsen vid ordinarie möten. Snabbehandling av ärenden görs alltså inte.
• LISA försöker alltid behandla alla ansökningar i positiv anda men då tillgångarna är begränsade kommer LISA att tvingas prioritera hårt. Avslag kan därför komma att lämnas och då sker detta alltid utan motivering. Kansliet och enskilda ledamöter kan alltså inte stå till tjänst med upplysningar om orsaken till avslaget.
• Du kan förstås kontrollera med kansliet så att din ansökan kommit in och är komplett och behandlingsbar samt få veta när beslut kommer att fattas.
Välkommen med din ansökan per mail till landskronaidrotten@hotmail.com

(1) Barnfattigdom i Sverige årsrapport 2013 Rädda Barnen


Bifogade filer

Högerklicka och välj "Spara länk som" om filen öppnas i din webbläsare.


Kommentarsfunktionen är inaktiverad.