LISA-medaljen, Ledarkannan och Ungdomsstipendiat.

NU ÄR DET TID FÖR ATT ANSÖKA OM GULDMEDALJ, LEDARKANNA SOM INLÄMNAS SENAST 15/12 2015 OCH UNGDOMSSTIPENDIAT SENAST 15/1 2016.

Kriterier för ansökan.
Guldmedaljen
§4 Idrottsutövare skall för att kunna erhålla medaljen vara bosatt i Landskrona, född i Landskrona eller representera förening registrerad i Landskrona. Styrelsen äger besluta om mindre avvikelser från denna bestämmelse i särskilda fall.

§5 Medaljen kan tilldelas samma idrottsman eller förening mer än en gång.

Ledarkanan
Ledarkannan skänks årligen av HVILANS KLÄDER. Första kannan utdelades redan 1951. Kannan tilldelas välförtjänt ledare som lagt ner ett mångårigt ledararbete inom sin förening (ar).

Ungdomsstipendiaten
§1 LISA:s ungdomsstipendium, vars belopp kan variera från år till år, utdelas årligen till idrottsutövare –manlig eller kvinnlig- i åldern
t o m 20 år för idrottsprestation eller idrottsresultat, som av utsedd jury anses som väl kvalificerade för stipendiet.

Tänk nu på era ungdomar och ledare i föreningen. Ge dem en chans att bli nominerade på Galan. Det är 12 st som får våra priser. 10 ungdomsstipendiat, 1 Ledarkanna och 1 LISA medalj.
Skicka ansökan till oss på LISA, landskronaidrotten@hotmail.com

”Nominering till övriga Idrottspriser startar i januari 2016. Mer info kommer”.


Kommentarsfunktionen är inaktiverad.