Check från Sportloppis till LISA!

Idag får LISA, Landskronas idrottsföreningars samorganisation ta emot en check på 3000 kr av Sportloppis. Totalt 11 000kr > Bidraget ska i första han gå till barn som inte har ekonomisk möjlighet att åka på läger, men även till barn som inte kan betala medlemsavgiften i Cityidrott. > > Sportloppis …

Läs mer →