§ 2
Rätt att söka inträde i LISA äger alla i kommunen hemmahörande idrottsföreningar tillhörande Riksidrottsförbundet. Förening som önskar inträde i LISA skall senast en vecka före ordinarie möte i mars eller november göra skriftlig anmälan till LISA’s styrelse med bifogande av föreningens stadgar, medlemskap i Riksidrottsförbundet, styrelsens sammansättning, medlemsantal, ekonomisk rapport samt verksamhetsberättelse. Beslut om inval tas sedan vis nästkommande möte.

Skicka till:
Plantan
LISA Kansli
Karlslundsvägen 5,
261 42 Landskrona