§ 2
Rätt att söka inträde i LISA äger alla i kommunen hemmahörande idrottsföreningar tillhörande Riksidrottsförbundet. Förening som önskar inträde i LISA skall senast en vecka före ordinarie möte i mars göra skriftlig anmälan till LISA’s styrelse med bifogande av föreningens stadgar, medlemskap i Riksidrottsförbundet, styrelsens sammansättning, medlemsantal, ekonomisk rapport samt verksamhetsberättelse. Det går bra att lämna i receptionen på Puls Arena eller på LISAs kansli (samma adress som nedan). Beslut om inval tas sedan vis nästkommande möte.

Skicka till:
Puls Arena
LISA
Varggatan 17
261 44 Landskrona