Bakgrund

LISA tillsammans med Landskrona Stad startade i januari 2010 ett projekt i Landskrona centrum som heter CityIdrott. Det är en fortsättning och utveckling av det framgångsrika projektet ”BoIS i Centrum”, som Landskrona BoIS drev under ett antal år. Tanken med CityIdrott är att barn och ungdomar mellan 6 och 12 år ska få prova på en massa olika idrotter. På så sätt kombineras en meningsfull och rolig fritidssysselsättning med en aktivitet efter skoltid.

Alla idrotter som erbjuds bedrivs av ledare och tränare från Landskronas idrottsföreningar, för att barnen skall få den bästa möjliga undervisningen vid varje idrottstillfälle. Blir ett barn intresserad av en särskild idrott så erbjuds de att fortsätta i den idrottens ordinarie verksamhet, vilket också är ett av målen med projektet. För att kunna nå så många barn som möjligt vill CityIdrott ha en väldigt stor variation av aktiviteter, därför byter man också ut idrotter med jämna mellanrum för att tillgodose allas behov.

Utöver detta så arbetar CityIdrott väldigt mycket med den sociala kompetensen, alltså hur man uppför sig, attityder och respekt gentemot varandra och andra människor samt att man under lektionstid pratar svenska. För att bli ännu bättre i det här arbetet kommer CityIdrott att inleda ett samarbete med Friends, som är experter inom detta område, till hösten.

Syfte

Syftet med CityIdrott är:

  • Att få fler tjejer att börjar idrotta
  • Att skapa en större gemenskap bland ungdomar i Landskrona
  • Att lära eleverna vikten av att ta ansvar för sig själva
  • Att bidra till en bättre hälsa bland ungdomar
  • Att erbjuda barn och ungdomar meningsfulla fritidsaktiviteter
  • Att erbjuda en väg in i samhället både för barn och vuxna

Målgrupp
Pojkar och flickor mellan 6 och 12 år som bor i Landskrona med omnejd.

Aktiviteter

CityIdrott kommer att variera idrotterna väldigt mycket för att på så sätt nå så många barn och ungdomar som möjligt. Boxning, taekwondo, tennis, fotboll, ridning, samba, handboll, volleyboll och Street Dance är bara några exempel som barnen hittills haft möjlighet att prova på. Under sommaren kommer barnen dessutom att få möjlighet att följa med på läger, åka ut och fiska och delta i andra roliga utflykter som CityIdrott kommer
att arrangera.

Hur fungerar CityIdrott?

För att få vara med på CityIdrotts aktiviteter så måste man först bli medlem i CityIdrott. Det blir man genom att betala medlemsavgiften på 50 kr. Alla medlemmar får en CityIdrott t-shirt.

När man har blivit medlem får man ett schema av CityIdrott varje vecka där det står vilka aktiviteter och idrotter som finns tillgängliga den aktuella veckan och vilka tider som gäller. Därefter är det fritt fram för barnen att själv välja vilka idrotter som de tycker låter intressanta och som de skulle vilja prova på. Det är bara att dyka upp och ha kul.

 

Kontaktuppgifter

Jonny Karlsson – Projektledare
0707-620380
cityidrott@live.se

Marcus Hansson – Projektledare
0733-232950
marcus.hansson@cityidrott.se

 

Vi finns även på facebook och www.cityidrott.blogg.se

Läs mer på www.cityidrott.se