Landskronagalan har växt till att bli ett av Landskronas största och mest omtyckta evenemang med syfte att uppmärksamma och hylla prestationer inom idrotts- och näringslivet, för att bidra till utveckling och tillväxt.

Projektet är en stark brobyggare mellan föreningar och näringsliv och det nätverk som bildas kring galan bygger relationer mellan entreprenörer och föreningsaktiva. Genom att lyfta förebilder skapas stolthet och ambitioner. Det om något är positivt varumärkebyggande för Landskrona.

På galan blir det röda-mattan-mingel, middag och scenshow med prisutdelning och underhållning. 10 priser delas ut och stora delar av Landskrona engageras i nomineringsprocessen här på hemsidan. Projektet pågår i sex månader och flera sidoprojekt görs vid sidan om som involverar både närings- och föreningslivet.

Bakgrund

År 2008 startades Landskrona Idrottsgala som 2012 kom att döpas om till Landskronagalan. Initiativet kom från LISA och syftet med att starta upp evenemanget var att öka intresset för idrott i staden, premiera dagens ledare och funktionärer samt uppmuntra dagens duktiga idrottare att fortsätta med sin idrott. Det positiva resultatet gjorde att evenemanget genomförts årligen därefter och 2012 hade man från näringslivet och staden en önskan om att koppla på näringslivet till galan, vilket skedde och därmed bytande man namn till Landskronagalan.

Presentatör och avsändare

Presentatör och avsändare för galan är Landskronaidrottens Samorganisation (LISA) tillsammans med Landskronas samlade näringsliv. LISA verkar som en samorganisation för Landskronas alla idrottsföreningar. Idag är medlemsantalet över 60 föreningar.

 

Läs mer på www.landskronagalan.se