Idrottsgalna är nu endast idrott igen och eftersom vi fyller 100 år i år så kommer vi att fira det under SM-veckan den 5 juli. Priserna kommer därför att delas ut lite senare detta år. Galan är inne på sitt 11e år och har blivit ett av det största och mest omtyckta evenemang med syfte att uppmärksamma och hylla prestationer inom idrotten i Landskrona.

 

På galan blir det röda-mattan-mingel, middag och scenshow med prisutdelning och underhållning. 5 priser delas ut.

Bakgrund

År 2008 startades Landskrona Idrottsgala som 2012 kom att döpas om till Landskronagalan. Initiativet kom från LISA och syftet med att starta upp evenemanget var att öka intresset för idrott i staden, premiera dagens ledare och funktionärer samt uppmuntra dagens duktiga idrottare att fortsätta med sin idrott. Det positiva resultatet gjorde att evenemanget genomförts årligen därefter och 2012 hade man från näringslivet och staden en önskan om att koppla på näringslivet till galan, vilket skedde och därmed bytande man namn till Landskronagalan. 2018 valde näringslivet att göra sin egen gala och vi är tillbaks där det startade med endast idrotten.

Presentatör och avsändare

Presentatör och avsändare för galan är Landskronaidrottens Samorganisation (LISA). LISA verkar som en samorganisation för Landskronas alla idrottsföreningar. Idag är medlemsantalet över 50 föreningar.