Landskronas idrottsföreningars samorganisation
LISA styrelse har möte en gång i månaden.
Årsmötet är i mars.
På årsmötet ser vi helst att 1-2 representanter från medlems föreningarna i LISA deltar.

Förutom kommun kontakten, så gör vi detta:

  • LISA’s IDROTTSGALA
  • KARNEVAL
  • ÅTERBRUKET
  • CITYIDROTT
  • SVERIGES FÖRENINGAR